BaY-KoD.Tr.Gg™ SiTeMize HosGeLdiNiz

2 Kasim Ehliyet Soru ve Cevaplari

Arkadaşlar Yeni Sitem Direksiyon Sınavı ile İlgili Dikkat Etmeniz Gereken Kuralları Aşşağıdaki Video'da İzleyebilirsiniz !!!

Arkadaşlar Ehliyet Sınavı ile İlgili Burada Paylaştığım Sorular ve Videolar Üzerine Olumlu Tepkiler Gelmiştir.Bende Bunun Üzerine Ehliyetle İlgili  bir Facebook Sayfası kurmaya karar verdim Alttaki Facabook butonuna Tıklayarak Sayfamı beğenebilirsiniz ve Her Türlü Sorunuzu Bana Ulaştırabilirsiniz.Şimdiden Teşekkürler.


1-
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A)110            B)112       C)155         D) 1562-Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinç kaybı olması
B) Reflekslerin kaybolması
C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması


3-Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
A)  Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atım­larına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B)  Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C)  Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D)  Kanamanın sızıntı şeklinde olması


4-Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A) Organ          B) Hücre       C) Sistem       D) Destek doku

            


5-Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A)   Beyin kanaması riski artar.

B)  Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.

C)   Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.

D)   Atardamarlardan nabız hissedilemez6-Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Yan yatış          C) Sırtüstü yatış

B) Yarı oturuş          D) Yüzüstü yatış7-Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek
sakıncalıdır?

A)    Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

B)    Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

C)    El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda

D)    Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda


8-  Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek

B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak

C) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak

D) Yarayı temiz pamukla kapatmak


9-  Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

A)  Eklemde morarma ve şişlik

B)  Eklem bölgesinde şekil bozukluğu

C)  Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı

D)  Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı10-Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler- den hangisi uygulanır?

A)  Başı sıcak su ile yıkanır.

B)  Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C)  Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

D)  En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün­de tutulur.11- Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A)  Pazı kemiği                  B) Kaval kemiği

C)  Kaburga kemiği           D) Uyluk kemiği12-Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A)    Kaburgalarında kırık olanlar

B)    Kalça kemiğinde kırık olanlar

C)    Açık göğüs yaralanması olanlar

D)  Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar13.-Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yuka­rıda ve soğuk tutulması

B)    Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağı­da ve sıcak tutulması

C)  Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D)  Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması14-Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A)    Şok                       B) Koma

C)    Hâlsizlik                 D) Zehirlenme15-Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)    Açık karın yarası olan

B)    Bilinci yerinde olmayan

C)    Ayak kemiğinde kırık olan

D)    Solunum yolu zehirlenmesi olan
16- Aşşağıdaki şekildeki araçlardan hangileri beklemelidirA) Yalnız 1                 C) 1 ve 3

 

B) Yalnız 2                  D) 2 ve 4


 

 

17-Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak


A) Yalnız 1         B) I ve II        
C) 1 ve 3       D) I, II ve III


        
18-Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?

A)   Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B)  Başkalarının haklarına saygı göstermek
C)  Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmak19-Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A)   Geri dönmesini
B)  Motoru durdurmasını
C)   Harekete hazırlanmasını
D)   Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını20-Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

A)   İl Özel İdareleri

B)  Afet İşleri Genel Müdürlüğü

C)  Jandarma Genel Komutanlığı

D)  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü21-
Temel Yaşam Desteği

?            Solunum   Desteği        DolaşımDesteği


Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve 
temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan

uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kırık kontrolünün yapılması

B) Kanamanın kontrol edilmesi

C) Şok pozisyonunun verilmesi

D) Hava yolu açıklığının sağlanması
22-  Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A)   Şoför                              B) Sürücü

C)  İşleten                          D) Araç sahibi23-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A)   Ehli hayvanlar giremez.
B)  Ehli hayvanlar geçebilir.
C)  Vahşi hayvanlar giremez.
D)  Vahşi hayvanlar geçebilir
24- Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci
defa
tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç süreyle geri alınır?


A) 2             B)3      C) 4          D) 625-Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A)   Hızını artırması

B)  Hızını azaltması

C)  Şerit değiştirmesi
D)  Taşıt yolu üzerinde duraklamas26-Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

 

27-   Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?

A)    Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

B)  İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek

C)  Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek

D)    Arkadan gelen araçlara yol vermek

28-Aksine bir işaret yoksa,
eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması
durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)    Otomobil, otobüse

B)    Otobüs, otomobile

C)    Şeridi daralmış olan, diğerine

D)    Azami ağırlığı az olan, diğerine
29-Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?

A) Yolcu indirirken beklemek

B) 5 dakikadan fazla beklemek

C) Kırmızı ışık yanarken beklemek

D) Görevlilerce verilen emirle durmak
30-Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A)     Dönüş ışıklarını yakarak

B)    Birkaç defa korna çalarak

C)  Acil uyarı ışıklarını yakarak

D)  Birkaç defa selektör yaparak
31- Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A)   Açılabilir tavan

B)   Emniyet kemeri

C)   Panoramik cam

D)    Hidrolik direksiyon

32-İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında   sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) tali kusur

B) asli kusur

C)  yol kusuru

D)   kusuru paylaştırma
33-
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini
yapmakla yükümlüdür?  
I- İlk yardım tedbirlerini almak

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek

III-Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmekA)    Yalnız I                           B) I ve II

C)    II ve III                           D) I, II ve III


34-Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A)  Trafikten süresiz men

B) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

C)  Tescil plakası üzerinden idari para cezası

D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması


35-Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)  Trafikten men

B) Hurdaya ayırma

C)  Sürücüsüne ağır hapis

D) Başkasına devir etme şartı


36-Aşşağıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı- dakilerden hangisidir?

• Reflektör

•   İlk yardım çantası

•  Yangın söndürme cihazı


A)Otobüs       B)Kamyon        
C)Otomobil        D) Lastik tekerlekli traktör37-  Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A)    Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

B)   Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

C)   Kasko sigortası yaptırılmamışsa

D)   Sürülecek araç başkasına aitse


38-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B)    Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze melerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D)  Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması


39- 
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A) Kabin                           C) Başlık

B) Gösterge paneli             D) Sigorta tablası


40-Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A) Akü                                    B) Marş motoru

C) Silecek motoru                     D) Otomatik klima41-Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı
yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

A)      Yağ filtresi                    B) Polen filtresi

C)     Yakıt filtresi                 D) Ekran filtresi


42-   Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

A)   Buji kıvılcımı ile

B)  Elektrik motoru ile

C)  Dışarıdan ısıtılarak

D)  Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile43-  Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)    El freninin daha iyi tutmasına

B)     Motor parçalarının zarar görmesine

C)      Egzoz susturucusunun delinmesine

D)     Lastik hava basınçlarının düşmesine


44-Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

A)    Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması

B)    Yakıt deposunun dolu olması

C)    Bujilerin ayarsız olması

D)    Aracın hızlı sürülmesi


45- Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Flaşör arızalıdır.

B)    Akü gerilimi düşüktür.

C)    Geri vites müşiri arızalıdır.

D)  Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.46-Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A)  Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B)  Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C)  Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D)    Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu47-Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A)  Sinyal ampulü          B) Hava filtresi

C)  Hız göstergesi           D) Yakıt göstergesi
48-Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki lerden hangisi yapılmalıdır?

A)Asit ilave edilmeli

B)Saf su ilave edilmeli

C)Hava filtresi değiştirilmeli

D) Kutup başları gevşetilmeli49-Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

A)             Antifriz                           B) Motor yağı

C)             Fren hidroliği                  D) Akü elektroliti

 

50-

 

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)    Hızını artırmalı

B)    Hızını azaltmalı

C)    Geriye dönmeli

D)    Yolun kayganlığını kontrol etmeli


51-Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki-lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 

52-Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A)    Işıklara 50 m kaldığını

B)    Asgari (en az) hız sınırını

C)    Azami (en yüksek) hız sınırını

D)    Öndeki araca 50 m'den fazla yaklaşılmamasını


53-Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
A) Otobüs          
B) Kamyon           C) Motosiklet                D) Otomobil54-
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir?

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)    Otomobilin tali yolda olması
B)    Ambulansın ana yolda olması
C)    Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
D)    Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması55-
Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A)  Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu


56-Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A) Motosiklet        B) Kamyonet          C) Otomobil             D) At arabası57-
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük  banket anlamındadır?


58-Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın 
sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A) En sağ şerittE                     B) Bankette

C) En sol şeritte                       D) Orta şeritte59-Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
60-Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi 
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A) Yalnız I           B) I ve II         C) II ve III         D) I, II ve III
PUANINI MERAK EDEN ARKADAŞLAR YORUM KISMINA DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARINI YAZABİLİRLER !!!
Bugün 2 Kişi Burdaydı us Bu Sayfa Toplam 15 Kez Tıklandı

© Copyright 2012 Tüm Hakları Saklıdır. | Hoşgeldin Ziyaretçi İP Adresin 34.228.52.21 us

aaaaa

BaY-KoD |

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol